Odrzańska 19

 

 

Trauguutta 109

 

 

Drobnera 10 

 

Krasnal w więzieniu

 

Odrzańska 18

Krupnicza 9

NADZORY BUDOWLANE  &  EKSPERTYZY  &  PROJEKTY  BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE  w  BUDOWNICTWIE

inż. Wiesława Mirosław

50-432  Wrocław,   ul.  Zgodna 15 m 26

wieslawa.miroslaw@gmail.com  lub  telefon:   502149268,  713438774  LAT  DOŚWIADCZENIA  W   BRANŻY BUDOWLANEJ  I  OGROMNA WIEDZA   SĄ GWARANCJĄ  KIEROWANIA  BUDOWĄ  ORAZ SPRAWOWANIE   NADZORU  INWESTORSKIEGO  NAJWYŻSZEJ  JAKOŚCI.

Wykonuję  nadzory inwestorskie  w  zakresie  m.in.:

•  Budynków i obiektów budowlanych.

•  Budynków  i obiektów budowlanych zabytkowych wpisanych do rejestru      zabytków lub będących w strefie ochrony konserwatorskiej.

Pełnię funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art.25 ustawy Prawo Budowlane.

Oferuję również m.in.:

• Pełnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z art.22 ustawy Prawo               Budowlane.

• Ekspertyzy architektoniczno –  budowlane  budynków w trakcie  budowy    bądź  już oddanych do użytku , w celu dokonania kontroli poprawności  wykonanych prac budowlanych oraz zgodności ich z zatwierdzonym              projektem budowlanym.

• Ekspertyzy  budowlane  budynków  oraz  kontrola  kosztorysów,  w   celu   sprawdzenia poprawności rozliczenia za wykonane prace budowlane.

• Sporządzanie wycen kosztorysowych robót budowlanych, wycena kosztów   prac naprawczych.

 Wykonuję ekspertyzy, oceny, opinie i orzeczenia techniczne budowlane m.in.:

      •  konstrukcji  budynków,  obiektów  i  budowli,

      •  ocieplenia i ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków, 

      • części budynku (np. ekspertyza stanu technicznego dachu, balkonu,               tarasu itp.)

      • budynków  zabytkowych  wpisanych  do  rejestru  zabytków  lub                    będących w strefie ochrony   konserwatorskiej.

Wykonuję przeglądy okresowe roczne i pięcioletnie budynków i budowli zgodnie z art. 62 Prawa  Budowlanego.

inż. budownictwa  miejskiego i przemysłowego Wiesława Mirosław  upr. bud. nr 103/70 i nr 225/71/Wm  bez  ograniczeń  jest  do  Państwa   dyspozycji :   skontaktuj  się  e-mail wieslawa.miroslaw@gmail.com     lub   telefonicznie  502149268

monitoring pozycji